Departamente

LABORATOR DE SISTEME INTEGRATE DE COMUNICAȚII

Șef laborator

Ofițer specialist

Cercetător științific

Tehnician

COMPARTIMENT MANAGEMENT PROIECTE ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII

Șef compartiment

Ofițer specialist

LABORATOR DE TEHNOLOGII AVANASATE ÎN RADIOCOMUNICAȚII

Șef laborator

Ofițer specialist

Tehnician

Membri